Asana

พร้อมรบ Warrior 2

พร้อมรบ Warrior 2

โดยส่วนตัวแล้ว Warrior 2 เป็นอาสนะที่ผมเน้นเป็นอย่างมากในการฝึกของตัวเอง ที่ต้องเน้นเพราะลำพังท่า Warrior 2 เองเพียงอาสนะเดียวก็มีประโยชน์มากมายมหาศาลแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น Warrior 2 ยังมักจะเป็นท่าตั้งต้นก่อนที่จะเคลื่อนไปสู่อาสนะต่อ ๆ ไป ดังนั้นยิ่งเราจัดวาง Warrior 2 ได้ดีเท่าไร ก็จะยิ่งเป็นการง่ายต่อการฝึกอาสนะถัด ๆ ไปได้มากขึ้นเท่านั้น

Cobra Pose: สติในสันหลัง

Cobra Pose: สติในสันหลัง

เทคนิคการฝึกอาสนะที่ผมถูกถามเป็นประจำคือเรื่องการฝึกท่าแอ่นหลังหรือ Backbend ซึ่งแต่ละคนก็มักจะมีความสนใจและคำถามแตกต่างกันไป แต่ผมสังเกตได้ว่าความสงสัยเกี่ยวกับ Backbend นั้นพอจะแบ่งได้เป็นสองคำถามใหญ่ ๆ คือ “ทำอย่างไรถึงจะไม่เจ็บหลัง” และ”ทำอย่างไรให้แอ่นได้ลึกขึ้น”