Tag: Ed Namchai

Functional Vinyasa Workshop with Kru Ed Namchai

Functional Vinyasa Workshop with Kru Ed Namchai

Functional Vinyasa Yoga คือการฝึกวินยาสะโยคะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกลไกการทำงานของร่างกาย เวิร์กช็อปนี้จะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์การฝึกโยคะผ่านการเคลื่อนไหวและท่าทางที่ถูกร้อยเรียงอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องกับการกลไกการทำงานของร่างกาย

Unwind: Yoga Workshop with Ed Namchai

Unwind: Yoga Workshop with Ed Namchai

ความติดขัดในการฝึกอาสนะต่าง ๆ มักเกิดจากความพยายามยัดร่างกายเข้าไปในท่านั้น ๆ มากเกินไป ในเวิร์กช็อป ‘UNWIND’ เราจะมาคลี่คลายข้อติดขัดนั้นด้วยการเรียนรู้ที่จะเปิดพื้นที่ว่างในจุดต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการเข้าสู่ท่า ทำความเข้าใจอาสนะและปรับเปลี่ยนอาสนะให้เหมาะกับร่างกายของเรามากขึ้น รวมทั้งเปิดมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับร่างกายและอาสนะ เพื่อให้เราสามารถพัฒนาการฝึกได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนได้รับประโยชน์สูงสุดจากทุก ๆ อาสนะที่เราทำ

Essential Anatomy of Yoga with Ed

Essential Anatomy of Yoga with Ed

หลักสูตรนี้จะแนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กลไกการหายใจ และระบบประสาทของมนุษย์ในส่วนที่มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจการทำงานของร่างกายมนุษย์ในขณะฝึกอาสนะและปราณายามะ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกโยคะอาสนะให้สอดคล้องไปกับกลไกการทำงานของร่างกาย เพื่อให้เราสามารถพัฒนาการฝึกฝนได้โดยมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อยที่สุด

Asana & Beyond with Ed Namchai

Asana & Beyond with Ed Namchai

‘ASANA & BEYOND’ will let you explore your physical body and go deeper under your skin to discover your internal energy system through the lens of functional and energetic anatomy. You are going to practice posture, movement, breath work and meditation in order to keep every layers of your body in good condition to guarantee your balanced and healthy life.

Advanced Asana Training

Advanced Asana Training

หลักสูตร Advanced Asana Training 50 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรที่จะต่อยอดการฝึกอาสนะไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ไปพร้อมกับการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายทั้งในเชิงกายภาพและพลังงานภายในในระดับที่ลึกซึ้ง และทำให้เราได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเองกับอาสนะที่เรากำลังฝึกฝน

Functional Vinyasa Yoga Workshop

Functional Vinyasa Yoga Workshop

Functional Vinyasa Yoga คือการฝึกวินยาสะโยคะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกลไกการทำงานของร่างกาย เวิร์กช็อปนี้จะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์การฝึกโยคะผ่านการเคลื่อนไหวและท่าทางที่ถูกร้อยเรียงอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องกับการกลไกการทำงานของร่างกาย หลอมรวมทุกหลักการและเทคนิคลงสู่การฝึกอาสนะเบื้องต้นไปจนถึงขั้นสูง เพื่อยกระดับการฝึกฝนไปสู่ความเป็นอิสระ ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และมุ่งสู่ความสมดุล

Asana & Beyond with Kru Ed Namchai

Asana & Beyond with Kru Ed Namchai

เวิร์กช็อป ASANA & BEYOND จะพาคุณไปสำรวจร่างกายทั้งในเชิงกายภาพและดำดิ่งลงไปใต้ผิวหนังเพื่อค้นพบระบบพลังงานภายในของตัวเองผ่านมุมมองทางด้านกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่และพลังงาน ฝึกฝนทั้งอาสนะ การเคลื่อนไหว การฝึกการหายใจ และการฝึกเจริญสติ เพื่อสร้างสมดุลและสุขภาพที่ดีในทุกระดับชั้นของร่างกาย

Functional Vinyasa Yoga Workshop with Ed Namchai

Functional Vinyasa Yoga Workshop with Ed Namchai

Functional Vinyasa Yoga คือการฝึกวินยาสะโยคะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกลไกการทำงานของร่างกาย เวิร์กช็อปนี้จะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์การฝึกโยคะผ่านการเคลื่อนไหวและท่าทางที่ถูกร้อยเรียงอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องกับการกลไกการทำงานของร่างกาย หลอมรวมทุกหลักการและเทคนิคลงสู่การฝึกอาสนะเบื้องต้นไปจนถึงขั้นสูง เพื่อยกระดับการฝึกฝนไปสู่ความเป็นอิสระ ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และมุ่งสู่ความสมดุล

Asana & Beyond with Ed Namchai

Asana & Beyond with Ed Namchai

เราต่างคุ้นเคยกับการฝึกอาสนะและเข้าใจเป็นอย่างดีอยู่แล้วถึงประโยชน์ที่เราได้รับจากการฝึกที่มีต่อร่างกายของเรา แต่นั่นเป็นเพียงการฝึกเพื่อร่างกายภาพของเราเท่านั้น เคยลองคิดถึงการฝึกกายในระดับที่ลึกกว่ากายภาพหรือไม่ เวิร์กช็อป ASANA & BEYOND จะพาคุณไปสำรวจร่างกายทั้งในเชิงกายภาพและดำดิ่งลงไปใต้ผิวหนังเพื่อค้นพบระบบพลังงานภายในของเราเองผ่านมุมมองทางด้านกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่และพลังงาน ฝึกฝนทั้งอาสนะ การเคลื่อนไหว การฝึกการหายใจ และการฝึกเจริญสติ เพื่อสร้างสมดุลและสุขภาพที่ดีในทุกระดับชั้นของร่างกาย