Tag: Five Koshas

โยคะ ฝึกให้ครบทั้ง 5 ร่าง

โยคะ ฝึกให้ครบทั้ง 5 ร่าง

มนุษย์เรามีร่างกายอยู่ทั้งหมด 5 ร่าง การออกกำลังกายโดยทั่วไปที่คนเข้าใจกันนั้นเป็นการฝึกร่างกายภาพร่างเดียว หรืออย่างมากก็ 2 ร่าง แต่โยคะเราฝึกฝนลึกลงไปให้ถึงร่างที่ 5