Tag: Functional Vinyasa

Functional Vinyasa Yoga Workshop with Ed Namchai

Functional Vinyasa Yoga Workshop with Ed Namchai

Functional Vinyasa คือการฝึกวินยาสะโยคะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกลไกการทำงานของร่างกาย เวิร์กช็อปนี้จะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์การฝึกโยคะผ่านการเคลื่อนไหวและท่าทางที่ถูกร้อยเรียงอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องกับการกลไกการทำงานของร่างกาย หลอมรวมทุกหลักการและเทคนิคลงสู่การฝึกอาสนะเบื้องต้นไปจนถึงขั้นสูง เพื่อยกระดับการฝึกฝนไปสู่ความเป็นอิสระ ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และมุ่งสู่ความสมดุล

Backbend & Beyond with Kru Ed Namchai

Backbend & Beyond with Kru Ed Namchai

เวิร์กช็อป ‘BACKBEND & BEYOND’ จะพาเราไปสำรวจร่างกายและระบบพลังชีวิตหรือปราณของเราเองผ่านมุมมองทางกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่และพลังงาน นำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ มาปรับใช้กับอาสนะ Backbend ต่าง ๆ ผ่านการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับร่างกายและการเคลื่อนไหว และทำให้การฝึกเป็นไปด้วยความปลอดภัยและสนุกสนาน เพราะ Backbend ไม่ใช่แค่เรื่องของความยืดหยุ่น แต่เป็นผลลัพธ์จากการฝึกฝนอย่างถูกวิธีและการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง

Functional Vinyasa Workshop with Kru Ed Namchai

Functional Vinyasa Workshop with Kru Ed Namchai

Functional Vinyasa Yoga คือการฝึกวินยาสะโยคะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกลไกการทำงานของร่างกาย เวิร์กช็อปนี้จะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์การฝึกโยคะผ่านการเคลื่อนไหวและท่าทางที่ถูกร้อยเรียงอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องกับการกลไกการทำงานของร่างกาย

Functional Vinyasa Yoga Workshop

Functional Vinyasa Yoga Workshop

Functional Vinyasa Yoga คือการฝึกวินยาสะโยคะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกลไกการทำงานของร่างกาย เวิร์กช็อปนี้จะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์การฝึกโยคะผ่านการเคลื่อนไหวและท่าทางที่ถูกร้อยเรียงอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องกับการกลไกการทำงานของร่างกาย หลอมรวมทุกหลักการและเทคนิคลงสู่การฝึกอาสนะเบื้องต้นไปจนถึงขั้นสูง เพื่อยกระดับการฝึกฝนไปสู่ความเป็นอิสระ ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และมุ่งสู่ความสมดุล

Functional Vinyasa Yoga Workshop with Ed Namchai

Functional Vinyasa Yoga Workshop with Ed Namchai

Functional Vinyasa Yoga คือการฝึกวินยาสะโยคะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกลไกการทำงานของร่างกาย เวิร์กช็อปนี้จะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์การฝึกโยคะผ่านการเคลื่อนไหวและท่าทางที่ถูกร้อยเรียงอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องกับการกลไกการทำงานของร่างกาย หลอมรวมทุกหลักการและเทคนิคลงสู่การฝึกอาสนะเบื้องต้นไปจนถึงขั้นสูง เพื่อยกระดับการฝึกฝนไปสู่ความเป็นอิสระ ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และมุ่งสู่ความสมดุล

Functional Vinyasa Yoga with Kru Ed Namchai @ ระฟ้าโยคะสตูดิโอ

Functional Vinyasa Yoga with Kru Ed Namchai @ ระฟ้าโยคะสตูดิโอ

Functional Vinyasa Yoga คือการฝึกวินยาสะโยคะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกลไกการทำงานของร่างกาย เวิร์กช็อปนี้จะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์การฝึกโยคะผ่านการเคลื่อนไหวและท่าทางที่ถูกร้อยเรียงอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องกับการกลไกการทำงานของร่างกาย หลอมรวมทุกหลักการและเทคนิคลงสู่การฝึกอาสนะเบื้องต้นไปจนถึงขั้นสูง เพื่อยกระดับการฝึกฝนไปสู่ความเป็นอิสระ ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และมุ่งสู่ความสมดุล

Functional Vinyasa with Ed Namchai at Yoga Connections Phuket 29 - 30 Sep 2018

Functional Vinyasa Workshop with Kru Ed Namchai @ Yoga Connections Phuket

Functional Vinyasa is the practice of vinyasa yoga as it relates to body function. Join this workshop to experience the practice of movement and posture sequenced significantly in their relation to body function. Put together into simple and advance asana to level up your practice; and bring on the freedom, hidden potential, and the sense of balance.

Functional Vinyasa with Ed Namchai at Ananda Yoga Khonkaen 1 - 2 Sep 2018

Functional Vinyasa Workshop with Kru Ed Namchai @ Ananda Yoga Khonkaen

Functional Vinyasa คือการฝึกวินยาสะโยคะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกลไกการทำงานของร่างกาย เวิร์กช็อปนี้จะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์การฝึกโยคะผ่านการเคลื่อนไหวและท่าทางที่ถูกร้อยเรียงอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องกับการกลไกการทำงานของร่างกาย หลอมรวมทุกหลักการและเทคนิคลงสู่การฝึกอาสนะเบื้องต้นไปจนถึงขั้นสูง เพื่อยกระดับการฝึกฝนไปสู่ความเป็นอิสระ ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และมุ่งสู่ความสมดุล

Functional Vinyasa Workshop with Ed Namchai at ตรีกรกาญโยคะ 4 - 5 Aug 2018

Functional Vinyasa Workshop with Ed Namchai @ ตรีกรกาญโยคะ

Functional Vinyasa คือการฝึกวินยาสะโยคะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกลไกการทำงานของร่างกาย เวิร์กช็อปนี้จะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์การฝึกโยคะผ่านการเคลื่อนไหวและท่าทางที่ถูกร้อยเรียงอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องกับการกลไกการทำงานของร่างกาย หลอมรวมทุกหลักการและเทคนิคลงสู่การฝึกอาสนะเบื้องต้นไปจนถึงขั้นสูง เพื่อยกระดับการฝึกฝนไปสู่ความเป็นอิสระ ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และมุ่งสู่ความสมดุล

Intensive Functional Vinyasa Training with Ed Namchai

Intensive Functional Vinyasa Training with Ed Namchai

เลิกท่องจำชื่อกล้ามเนื้อและกระดูก เพราะเราจะมาเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ที่ไม่ได้เคลื่อนไหวแบบหุ่นยนต์ แต่เป็นมนุษย์ที่เคลื่อนไหวแบบที่เราเคลื่อนไหวจริง ๆ ในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้การฝึกอาสนะให้สอดคล้องสัมพันธ์กับกลไกการทำงานของร่างกาย