Tag: Standing Pose

Triangle Pose ใครก็ฝึกได้

Triangle Pose ใครก็ฝึกได้

แม้จะเป็นอาสนะระดับต้น แต่ก็ยังมีผู้ฝึกระดับสูงอีกมากมายที่ยังมีปัญหากับท่านี้อยู่ ดังนั้น Triangle Pose จึงมักจะยังคงปรากฏอยู่ในคลาสโยคะในทุกระดับขั้น และอาสนะนี้ก็ยังท้าทายเราอยู่เสมอโดยไม่เกี่ยงว่าเราจะฝึกมานานกี่ปีแล้วก็ตาม

Half Moon Pose อย่างประณีตบรรจง

Half Moon Pose อย่างประณีตบรรจง

Half Moon เองก็เป็นอาสนะที่มีประโยชน์หลายอย่าง ด้วยความท้าทายของท่าก็ทำให้เราได้ฝึกทั้งการทรงตัวและการจัดระเบียบร่างกาย อีกทั้งยังเป็นอาสนะที่ช่วยเสริมสร้างกำลังขาและแกนกลางได้เป็นอย่างดี

พร้อมรบ Warrior 2

พร้อมรบ Warrior 2

โดยส่วนตัวแล้ว Warrior 2 เป็นอาสนะที่ผมเน้นเป็นอย่างมากในการฝึกของตัวเอง ที่ต้องเน้นเพราะลำพังท่า Warrior 2 เองเพียงอาสนะเดียวก็มีประโยชน์มากมายมหาศาลแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น Warrior 2 ยังมักจะเป็นท่าตั้งต้นก่อนที่จะเคลื่อนไปสู่อาสนะต่อ ๆ ไป ดังนั้นยิ่งเราจัดวาง Warrior 2 ได้ดีเท่าไร ก็จะยิ่งเป็นการง่ายต่อการฝึกอาสนะถัด ๆ ไปได้มากขึ้นเท่านั้น