Tag: Warrior 1

ถอดรหัส Warrior 1

ถอดรหัส Warrior 1

Warrior 1 หรือท่านักรบที่ 1 (Virabhadrasana 1) เป็นหนึ่งในอาสนะท่ายืนที่เราได้เรียนรู้กันเป็นท่าแรก ๆ เมื่อตอนที่เราเริ่มฝึกโยคะ และมักจะมีคำพูดอยู่สองสามประโยคที่ครูมักจะบอกเวลาที่เราทำท่านี้ เหมือนเป็นแนวทางในการทำท่า ซึ่งบทความนี้เราจะมาถอดรหัสคำพูดเหล่านี้กันครับ