Tag: Yoga Bangkok

Unwind with Ed Namchai

Unwind with Ed Namchai

In ‘UNWIND’, you are going to ease those conflicts by learning how to open more space in some certain parts of body to increase more possibility to get into those poses. On the other hand, you are going to understand and modify the pose to better suit your body as well.

Advanced Asana Workshop with Kru Ed Namchai

Advanced Asana Workshop with Kru Ed Namchai

ต่อยอดการฝึกอาสนะไปสู่ระดับที่สูงขึ้นด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายทั้งในเชิงกายภาพและพลังงานภายในในระดับที่ลึกซึ้ง ทำความเข้าใจการทำงานขององค์ประกอบต่าง ๆ ในร่างกาย ทำความรู้จักกับปราณและการเคลื่อนที่ของพลังงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ในร่างกาย และดึงพลังงานเหล่านั้นให้เปล่งประกายออกมาเป็นอาสนะอันงดงาม

New Height with Ed – The YOGA COOP Project

New Height with Ed – The YOGA COOP Project

Come to explore what’s possible in your hips, which keeps your practice energized; and soar in the final backbend. Let’s carve the pathway that keeps you safe and supported while reaching the new height of your practice.

Functional Vinyasa Workshop with Kru Ed Namchai

Functional Vinyasa Workshop with Kru Ed Namchai

Functional Vinyasa Yoga คือการฝึกวินยาสะโยคะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกลไกการทำงานของร่างกาย เวิร์กช็อปนี้จะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์การฝึกโยคะผ่านการเคลื่อนไหวและท่าทางที่ถูกร้อยเรียงอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องกับการกลไกการทำงานของร่างกาย

Functional Vinyasa Yoga Workshop

Functional Vinyasa Yoga Workshop

Functional Vinyasa Yoga คือการฝึกวินยาสะโยคะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกลไกการทำงานของร่างกาย เวิร์กช็อปนี้จะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์การฝึกโยคะผ่านการเคลื่อนไหวและท่าทางที่ถูกร้อยเรียงอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องกับการกลไกการทำงานของร่างกาย หลอมรวมทุกหลักการและเทคนิคลงสู่การฝึกอาสนะเบื้องต้นไปจนถึงขั้นสูง เพื่อยกระดับการฝึกฝนไปสู่ความเป็นอิสระ ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และมุ่งสู่ความสมดุล

Chronology of Yoga

Chronology of Yoga

23-24 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

สายโยคะเคลียร์คิวให้ว่าง อย่าพลาดนะคะ กับ POP UP YOGA ในตอน “CHRONOLOGY OF YOGA CLASS SERIES” กับ 4 ครูโยคะชื่อดังของเมืองไทย