Tag: Yoga Philosophy

งู เชือก และโยคะ

งู เชือก และโยคะ

เป็นเวลาดึกสงัดแล้วที่ชายคนหนึ่งกำลังเดินผ่านมาบนทางเดินอันมืดขมุกขมัว มันเป็นคืนเดือนมืดที่มีแสงดาวพอส่องให้เห็นทางเดินเพียงรำไร ชายคนหนึ่งก้าวเดินไปโดยอาศัยความเคยชินนำทาง ทันใดนั้นเองก็ปรากฏงูตัวหนึ่งนอนขดตัวขวางกลางทางเดินนั้น เขาตกใจกลัวถึงกับผงะถอยหลังแล้วรีบหันหลังวิ่งกลับไปทางทิศตรงกันข้ามทันที