เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องให้ถูกมัด

Abdominal Musclesเคยงงมั๊ยครับในคลาสโยคะบางทีครูบอกว่าให้เกร็งกล้ามเนื้อแกนกลาง?

เวลาพูดถึงกล้ามเนื้อแกนกลาง (Core Muscles) ส่วนใหญ่เรามักจะนึกถึงกล้ามเนื้อหน้าท้อง แล้วทำไมไม่บอกให้เกร็งหน้าท้องไปเลยล่ะ?

จะว่าไปก็พูดยาก ส่วนหนึ่งก็หมายถึงกล้ามเนื้อหน้าท้องนั่นแหละ แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าครูโยคะใช้คำนี้ก็มักจะหมายถึงกล้ามเนื้อในชั้นที่ลึกและเข้าถึงยากกว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องอย่างที่เราเข้าใจกันรวมอยู่ด้วย

กล้ามเนื้อมัดไหนนับเป็นกล้ามเนื้อแกนกลางบ้าง?

ครูแต่ละคน ตำราแต่ละเล่มก็อ้างอิงแตกต่างกันไป บางตำราครอบคลุมไว้กว้างมาก คือทุกอย่างที่ไม่ใช่แขนขาเป็นแกนกลางทั้งหมด แต่บางสำนักก็จำกัดความหมายไว้แค่แถว ๆ หน้าท้อง แต่เป็นที่ยอมรับตรงกันว่ากล้ามเนื้อแกนกลางที่ว่านี้ไม่ได้มีมัดเดียวแน่นอน

อย่างไรก็ตาม บริเวณที่มักจะถูกอ้างอิงถึงอยู่บ่อย ๆ เมื่อพูดถึงกล้ามเนื้อแกนกลางก็ได้แก่ กล้ามเนื้อหน้าท้อง (Abdominal Muscles) กล้ามเนื้องอข้อสะโพก (Hip Flexors) กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic Floor) และกะบังลม (Diaphragm) โดยในบทความนี้จะขอเจาะจงไปที่กล้ามเนื้อหน้าท้องเท่านั้นครับ

ทำความรู้จักกับกล้ามเนื้อหน้าท้อง

แม้จะบอกว่าเจาะจงพูดถึงเฉพาะกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็ตาม แต่กล้ามเนื้อหน้าท้องก็ยังมีทั้งด้านหน้าและด้านข้าง ด้านนอกและด้านใน พูดให้ครบก็คือมีกล้ามเนื้อหลัก ๆ อยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 มัด

Abdominal Muscles Diagram
Image from caliberstrong.com

Rectus Abdominis

Scale
Scale

เป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องที่น่าจะเป็นที่รู้จักมากที่สุดในบรรดาทั้งหมด เพราะมันคือส่วนที่เป็น Six Pack สวย ๆ ซึ่งอยู่ด้านหน้าและอยู่ชั้นนอกสุด Rectus Abdominis มีหน้าที่หลักก็คือใช้ในการงอลำตัว เช่นเวลาที่เราทำ Sit Up ตัวอย่างของอาสนะที่มีการใช้งานกล้ามเนื้อมัดนี้ ได้แก่

  • Cat (Marjaryasana)
  • Crow (Bakasana)
  • Scale (Tolasana)

External Oblique

Side Angle
Side Angle

มีด้านหน้าแล้วก็ต้องมีกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างด้วย      External Oblique เป็นกล้ามเนื้อที่พาดตัวเป็นแนวเฉียงจากซี่โครงลงมาหาเชิงกราน ทำหน้าที่งอลำตัวได้ด้วยเช่นกัน แต่หน้าที่การทำงานของ External Oblique ที่ชัดเจนที่สุดคือการเอียงลำตัวไปด้านข้างและการบิดลำตัว ตัวอย่างอาสนะที่มีการใช้งานกล้ามเนื้อมัดนี้ ได้แก่

  • Side Angle (Parsvakonasana)
  • Gate (Parighasana)
  • Seated Spine Twist (Ardha Matsyendrasana)

Internal Oblique

Twisted Triangle
Twisted Triangle

อยู่ลึกลงมาใต้ External Oblique อีกชั้นหนึ่ง Internal Oblique เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านข้างเช่นเดียวกัน มีการพาดตัวเป็นแนวเฉียงตรงกันข้ามกับ External Oblique และมีขนาดเล็กกว่า แต่ก็เป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยเสริมการทำงานให้กับ Internal Oblique ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงเป็นตัวช่วยสร้างความมั่นคงให้กับแกนกลางลำตัวโดยรวมได้อีกด้วย ตัวอย่างอาสนะที่มีการใช้งานกล้ามเนื้อมัดนี้ ได้แก่

Transverse Abdominis

Four-Limbed Staff
Four-Limbed Staff

มาถึงชั้นที่อยู่ลึกสุดแต่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง Transverse Abdominis พาดขวางหน้าท้องทั้งหมด เมื่อกล้ามเนื้อมัดนี้ทำงานจะคล้าย ๆ กับรัดเข็มขัดให้กระชับ ร่วมถึงเป็นการบีบอวัยวะภายในช่องท้องทั้งหมดในคราวเดียว บ่อยครั้งที่เวลาพูดถึงการใช้กล้ามเนื้อแกนกลางครูโยคะมักจะหมายถึงมัดนี้ เพราะเป็นมัดที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับแกนกลางทั้งหมด ตัวอย่างอาสนะที่มีการใช้งานกล้ามเนื้อมัดนี้ ได้แก่

  • Four-Limbed Staff (Chaturanga Dandasana)
  • Boat (Navasana)
  • Warrior 3 (Virabhadrasana 3)

การรู้จักกล้ามเนื้อเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกที่ควรจะเกิดขึ้นในแต่ละอาสนะและสามารถใช้ร่างกายได้อย่างเหมาะสม อาสนะไหนเราควรจะงอตัวหรือควรเอียงหรือบิดไปด้านข้าง หรือควรจะกระชับรอบ ๆ แกนกลางทั้งหมด ถ้าเราต้องการอย่างหนึ่ง แต่กลับมีอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแทน (เช่นทำท่า Plank แต่ตัวงอคล้ายท่า Cat) ก็หมายความว่าเรากำลังใช้กล้ามเนื้อบางมัดมากเกินไปและบางมัดน้อยเกินไป

ทำให้เราสามารถปรับปรุงการฝึกได้ ในขณะเดียวกันก็ได้รู้จักร่างกายของเราเองมากขึ้นไปด้วยในตัว

สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อหน้าท้องและแกนกลาง และและฝึกฝนเพิ่มเติมได้จากวิดีโอเหล่านี้

Image from Designed by Kjpargeter / Freepik

Facebook Comments

Related posts