Eagle Pose เปิดข้อต่อทั่วร่าง

Eagle Pose เปิดข้อต่อทั่วร่าง

ถ้าให้เลือกสักอาสนะหนึ่งที่สามารถเปิดข้อต่อหลัก ๆ ของร่างกายได้ทั่วถึงมากที่สุดก็คงต้องยกให้ท่า Eagle Pose หรือ Garudasana เพราะเป็นท่าเดียวที่เปิดได้หมดทั้งไหล่ ข้อศอก ข้อมือ สะโพก เข่า และข้อเท้า

สำหรับคนทั่วไปการฝึกท่า Eagle ให้ถูกต้องก็นับว่าได้ประโยชน์ครบถ้วนแล้วในเรื่องของการเปิดข้อต่อหลัก ๆ ของร่างกาย จะมีก็แค่บางข้อต่อที่ถ้าจะเปิดกันในระดับที่ลึกมากขึ้นก็อาจต้องเสริมด้วยท่าอื่น แต่ตัวอาสนะ Eagle เองก็เหมาะที่จะเป็นอาสนะที่นำมาใช้เปิดข้อต่อในขั้นต้นก่อนที่จะเพิ่มเติมอาสนะอื่น ๆ ต่อไป

บทความนี้จึงอยากจะเพิ่มเติมเทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ช่วยให้การฝึกท่า Eagle ได้ผลมากยิ่งขึ้นครับ

จากศูนย์กลางสู่รอบนอก

แม้จะเป็นท่าเปิดข้อต่อที่เปิดได้หลายจุดมาก แต่สำหรับคนที่ตัวแข็งจริง ๆ Eagle Pose ก็อาจเปิดให้ไม่ได้ทั้งหมดทุกข้อต่อในการทำครั้งเดียว เพื่อให้ได้ประโยชน์เต็มที่จาก Eagle ให้ค่อย ๆ จัดจากข้อต่อที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางก่อน แล้วจึงไล่จัดระเบียบข้อต่อที่อยู่ไกลออกไป

ตัวอย่างเช่น ถ้าการไขว้ขาข้างหนึ่งข้ามขาอีกข้างหนึ่งก็เป็นเรื่องยากแล้วสำหรับเรา ก็อย่าพยายามรีบข้ามขั้นไปพันข้อเท้า แต่ให้ปล่อยปลายเท้าห้อยชี้ลงพื้นเอาไว้ หรือแค่การพันต้นแขนก็อึดอัดมากพอแล้ว ก็ยังไม่ต้องไปห่วงเรื่องการพันข้อมือ อาจจะแค่กำข้อมือ เกี่ยวปลายนิ้ว หรือปล่อยหลังมือแตะกันไว้ก็พอ เพราะในท่า Eagle Pose ข้อต่อที่อยู่ไกลแกนกลางออกไปจะเปิดได้ง่ายขึ้นก็ต่อเมื่อข้อต่อที่อยู่ใกล้กว่าเปิดนำมาก่อนแล้ว

ดังนั้นให้ค่อย ๆ ไขว้ต้นแขนก่อนให้ได้ลึกที่สุด แล้วจึงงอข้อศอกและไขว้หน้าแขนเข้าหากันให้มากที่สุด ก่อนที่จะประกบฝ่ามือกัน ส่วนขาก็ค่อย ๆ ยกขาไขว้ข้ามมาให้ได้ลึกที่สุด แล้วจึงงอเข่าแล้วไขว้หน้าแข้งเข้าหากัน จากนั้นจึงค่อยบิดเท้าสอดไปไว้ข้างหลังน่องของขาอีกข้าง ทุก ๆ การไขว้ที่ข้อต่อให้ไขว้ให้ลึกและแน่นที่สุด ก่อนที่จะทำการไขว้ที่ข้อต่อถัดไป นอกจากจะช่วยให้การเปิดข้อต่อได้ผลมากขึ้นแล้วยังทำให้เราสามารถเข้าสู่ท่าได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

Eagle Poseจากรอบนอกสู่ศูนย์กลาง

เมื่อได้ตำแหน่งการพันแขนขาที่เหมาะสมตามสภาพร่างกายของเราแล้ว ก็ได้เวลาดึงพลังงานกลับสู่ศูนย์กลาง

ศอกจะอยู่ระดับเดียวกับไหล่ หรือดึงลงมาต่ำกว่าไหล่ก็ได้ ซึ่งก็จะทำให้พันหน้าแขนได้ง่ายขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันให้ย่อสะโพกนั่งลงมาและดึงสะโพกถอยหลังเล็กน้อยเหมือนกับเวลาที่เราทำท่า Chair Pose ซึ่งก็จะทำให้พันหน้าแข้งได้ง่ายขึ้น รวมทั้งช่วยให้ยืนทรงตัวบนขาข้างเดียวได้มั่นคงขึ้นด้วยเช่นกัน จัดหน้าแขนและมือให้อยู่กลางใบหน้า ไม่ปัดออกซ้ายขวา เข่าก็เช่นเดียวกัน ไม่ปัดออกไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ทุกอย่างถูกดึงกลับเข้ามาสู่แกนกลางทั้งหมด

Eagle เป็นอาสนะที่เคลื่อนพลังงานเข้าหาศูนย์กลาง แขนรวบเข้าหากัน ขารวบเข้าหากัน ศอกงอลงหาเข่า เข่างอขึ้นหาศอก พลังงานที่กระจัดกระจายอยู่ตามแขนขาถูกดึงกลับมาให้เชื่อมต่อกับแกนกลาง Eagle Pose จึงเป็นอาสนะที่ทำให้เราได้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงกันขององคาพยพทั้งหลายของร่างกาย เตือนให้เรารู้สึกถึงความแบ่งแยกไม่ได้ และความเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดของร่างกายของเรา

Facebook Comments

Related posts