Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

200-Hour YOGA REBORN Vinyasa Teacher Training – Chiang Mai 2023

February 3 @ 3:30 pm - March 7 @ 3:30 pm

THB69,000
200-Hour Yoga Reborn Vinyasa Teacher Training - Chiang Mai 2023

YRVTT200 คือหลักสูตรการฝึกและการสอนวินยาสะโยคะ 200 ชั่วโมงเต็มตามมาตรฐานสากลขององค์กร Yoga Alliance ในหลักสูตรนี้คุณจะได้พบกับ 6 โมดูลการฝึกที่จะทำให้คุณได้รับองค์ความรู้พื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับโยคะ เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับการฝึกฝน และเปลี่ยนแปลงคุณจากผู้ฝึกโยคะทั่วไปไปเป็นครูโยคะที่เพียบพร้อมด้วยความรู้และทักษะขั้นสูง

หลักสูตร YRVTT200 ดำเนินหลักสูตรด้วยการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ ชั้นเรียนโยคะ การอภิปรายกลุ่ม และการบ้าน

โครงสร้างหลักสูตร

200-Hour Yoga Reborn Vinyasa Teacher Training - Chiang Mai 2023Module 1: YOGA IMMERSION

เลื่อนขั้นจากการเป็นนักเรียนคนขยันสู่การเป็นผู้รอบรู้เรื่องโยคะด้วยหลักสูตร Yoga Immersion ที่จะช่วยต่อยอดความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการฝึกโยคะไปให้ไกลกว่าเดิม นี่คือโปรแกรมการฝึกและการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง 5 วัน ที่จะสร้างรากฐานอันมั่นคงให้กับการฝึกของคุณแบบถึงแก่น ทั้งทางกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณ ทั้งท่วงท่าต่าง ๆ ไปจนถึงองค์ความรู้ของท่าเหล่านั้น เรียนรู้เกี่ยวกับโยคะจากอดีตทอดยาวข้ามไปสู่อนาคต

 

 

200-Hour Yoga Reborn Vinyasa Teacher Training - Chiang Mai 2023Module 2: ADVANCED ASANA TRAINING

ทักษะต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกฝนกันได้ หากเราเข้าใจกลไกการเรียนรู้ของสมองและร่างกายอย่างลึกซึ้งและฝึกฝนไปในแนวทางที่สอดคล้องกับกลไกนั้น อาสนะขั้นสูงต่าง ๆ ก็เช่นกัน Advanced Asana Training เป็นหลักสูตรที่จะต่อยอดการฝึกอาสนะไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ครอบคลุมทุกความท้าทายและความซับซ้อนของการฝึกในทุกหมวดหมู่อาสนะ

 

 

 

200-Hour Yoga Reborn Vinyasa Teacher Training - Chiang Mai 2023Module 3: ESSENTIAL ANATOMY OF YOGA

เนื้อหาของกายวิภาคศาสตร์ในหลักสูตรนี้ จะเน้นสร้างความเข้าใจร่างกายของมนุษย์ ตั้งแต่ในระดับพื้นฐานที่ง่ายที่สุด ในส่วนที่สำคัญต่อการฝึกโยคะทุก ๆ ส่วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เพื่อจะได้สามารถนำเอาพื้นฐานความรู้ที่ดีนี้ นำไปต่อยอดสู่ความเข้าใจในระดับที่ลึกซึ้งและซับซ้อนขึ้นได้อย่างเป็นระบบ ทั้งในเรื่องของการใช้ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์เพื่อเข้าใจกลไกการเคลื่อนไหวร่างกาย เข้าใจการจัดวางท่า รวมถึงนำไปสู่ความเข้าใจในการจัดปรับร่างกายของผู้ฝึกโยคะแต่ละคน ให้เหมาะสมกับท่า เหมาะสมกับบุคคล ซึ่งจะนำไปสู่การฝึกโยคะที่ปลอดภัย ไม่สร้างอาการบาดเจ็บสะสมในระยะยาว รวมถึงสามารถพัฒนาร่างกายของผู้ฝึกให้ก้าวหน้าและเหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้

200-Hour Yoga Reborn Vinyasa Teacher Training - Chiang Mai 2023Module 4: ASANA & BEYOND

Asana & Beyond จะพาคุณไปสำรวจร่างกายทั้งในเชิงกายภาพและดำดิ่งลงไปใต้ผิวหนังเพื่อค้นพบชั้นของพลังงาน อารมณ์ ปัญญา และจิตวิญญาณ ทำความรู้จักกับปราณของตัวเอง กำกับการไหลเวียนของปราณโดยใช้พันธะ และฝึกอาสนะและปราณายามะที่จะปลุกให้ปราณตื่นตัว นอกจากนี้ หลักสูตรนี้จะวางรากฐานเกี่ยวกับปรัชญาโยคะทั้งดั้งเดิมและสมัยใหม่ควบคู่ไปกับการฝึกอาสนะ การเคลื่อนไหว การฝึกการหายใจ และการฝึกเจริญสติ เพื่อสร้างสมดุลและสุขภาพที่ดีในทุกระดับชั้นของร่างกาย

 

200-Hour Yoga Reborn Vinyasa Teacher Training - Chiang Mai 2023Module 5: BECOMING A TEACHER

เราสามารถเชี่ยวชาญในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และเราก็สามารถเชี่ยวชาญในการสอนสิ่งนั้นได้ด้วยเช่นกัน การเป็นครูที่ดีนั้นเกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้วยภาษาพูดและภาษากาย คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารในการสอนอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี หลักสูตรนี้จะทำให้คุณสอนเป็น จัดปรับอาสนะเป็น และรู้วิธีการจัดลำดับชุดท่าในการฝึกโยคะ

 

 

200-Hour Yoga Reborn Vinyasa Teacher Training - Chiang Mai 2023Module 6: CERTIFICATION

เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนในชั้นเรียนของคุณและแนวทางที่จะช่วยให้คุณพัฒนาการสอนให้ได้ดียิ่งขึ้น ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาจะมอบให้แก่ผู้ที่ผ่านการสอบสอนโยคะ 2 คลาส ได้แก่ คลาสโยคะระดับพื้นฐาน และคลาสโยคะขั้นสูง

 

 

 

 

ครูผู้สอน

200-Hour Yoga Reborn Vinyasa Teacher Training - Chiang Mai 2023Ed Namchai – ครูเอ็ด

ครูเอ็ดชนะการแข่งขันหลายรางวัลในประเทศไทยและระดับนานาชาติ ได้รับตำแหน่ง ‘Champion of Champions’ จากรายการ International Yoga Championship ในปี 2015 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน หลายปีบนเวทีโยคะทำให้ครูเอ็ดได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาสนะผ่านการฝึกฝนอย่างจริงจังต่อเนื่อง บวกกับความสนใจทางด้านกายวิภาคศาสตร์ ครูเอ็ดจึงนำความรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์มาต่อยอดการฝึกอาสนะได้อย่างลงตัว ชั้นเรียนของครูเอ็ดจึงเปี่ยมพลัง เต็มไปด้วยการทดลองและการเรียนรู้ และสนุกสนาน

 

200-Hour Yoga Reborn Vinyasa Teacher Training - Chiang Mai 2023Noom – ครูหนุ่ม (เภสัชกร วรพงค์ ดีศิริ)

จากประสบการณ์ในการสอนโยคะมากว่า 10 ปี เมื่อผสมผสานกับองค์ความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ รวมถึงศาสตร์ต่าง ๆ ในด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมแล้ว จึงทำให้แต่ละครั้งที่ครูหนุ่มสอนนั้น มักจะเต็มไปด้วยเนื้อหาและองค์ความรู้มากมายที่น่าสนใจอยู่เสมอ ไม่เพียงแต่เรื่องของการจัดวางร่างกายในท่าโยคะให้เหมาะสมตามหลักกายวิภาคศาสตร์ เพื่อให้การเข้าท่าเป็นไปอย่างมั่นคงและปลอดภัย แต่ยังรวมไปถึงเกร็ดความรู้อีกมากมาย ในแง่ของการฝึกโยคะเพื่อให้เข้าถึงการมีสุขภาพดีที่แท้จริง ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การมีสุขภาพร่างกายที่ดีเท่านั้น แต่รวมไปถึงการฝึกโยคะที่จะนำไปสู่ความสมดุลของอารมณ์ ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขจากการมีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย

200-Hour Yoga Reborn Vinyasa Teacher Training - Chiang Mai 2023Ru – ครูรุ

ประสบการณ์​สอนมากกว่า 10 ปีของครูรุได้รับแรงบันดาลใจในการฝึกและสอนโยคะมาจาก ครู Vanda Scaravelli, Diane Long, Paddy Mcgrath ซึ่งเป็นโยคะที่ให้ความสำคัญกับองค์รวมของร่างกาย และความเป็นอิสระของแกนกระดูกสันหลัง Aispire yoga แบบครูรุ คือโยคะที่มีหัวใจของความเชื่อมโยงในตัวเอง กลมกลืน ลื่นไหล ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด เหมือนเส้นวงกลม การใช้พลังจากศูนย์กลางอย่างผ่อนคลาย มีความสมดุลของความอ่อนโยนและแข็งแกร่งในขณะเดียวกัน ที่สำคัญฝึกอย่างสนุก ปลอดภัย และรักร่างกายตัวเอง

 

200-Hour Yoga Reborn Vinyasa Teacher Training - Chiang Mai 2023Funn – ครูฝัน

ครูฝันได้ลองเริ่มฝึกโยคะครั้งแรกเนื่องจากปัญหาจากอาการออฟฟิศซินโดรม เมื่อค้นพบว่าฝึกโยคะได้ดีและมีความท้าทายที่ไม่มีที่สิ้นสุด จึงตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันโยคะ และได้รับรางวัลที่ 2 ในการแข่งโยคะอาสนะประเทศไทยประจำปี 2554 ครูฝันที่มีประสบการณ์การสอนมากว่า 5 ปี จากการฝึกและความชื่นชอบในการใฝ่รู้เรื่องกายวิภาค คลาสจึงเน้นให้นักเรียน เรียนรู้และเข้าใจการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เริ่มจากการเคลื่อนไหวง่าย ๆ แล้วค่อย ๆ เพิ่มความซับซ้อนเข้าไป ให้นักเรียนฝึกได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การฝึกโยคะรูปแบบใดก็ได้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี

การสอบวัดผลและเกณฑ์การรับประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรรับรองจะมอบให้กับผู้เข้าร่วมตลอดหลักสูตร ส่งการบ้านครบทั้งหมด และผ่านการสอบวัดผลแล้วเท่านั้น ในกรณีที่เข้าเรียนไม่ครบตลอดหลักสูตร จะต้องมีเวลาการเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด และเวลาเรียนที่ขาดหายไปผู้สอนจะมอบหมายการบ้านให้ทำเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

ประกาศนียบัตรหลักสูตร YRVTT200 ได้รับการรับรองโดยองค์กร Yoga Alliance และสามารถใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นครูโยคะระดับ RYT200 ของ Yoga Alliance

200-Hour Yoga Reborn Vinyasa Teacher Training - Chiang Mai 2023วันที่และเวลา

3 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 – 17.00

Intensive Program เรียนอาทิตย์ละ 6 วัน

สถานที่

Sabai SabaiChiang Mai ถ.ห้วยแก้ว เชียงใหม่

ราคา

 • คอร์สครูโยคะ ไม่รวมที่พัก: 82,000 บาท
 • พิเศษสุด!!! สิทธิ์ราคาพิเศษสำหรับผู้สมัคร 4 ท่านแรก 69,000 บาท (เมื่อสมัครและชำระเงินภายใน 31 ธ.ค. 65)

Full Teacher Training Package

 • Teacher Training Course
 • ห้องพัก Deluxe Room 32 คืน พร้อมอาหารเช้า ที่ Sabai Sabai Chiang Mai
 • รถรับ-ส่ง ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ราคาแพ็กเกจต่อ 1 ท่าน

 • ราคาปกติ
  • พักคู่: 92,000 บาท
  • พักเดี่ยว: 100,000 บาท
 • Early Bird Price (เมื่อสมัครและชำระเงินภายใน 31 ธ.ค. 65)
  • พักคู่: 79,000 บาท
  • พักเดี่ยว: 85,000 บาท

รับจำนวนจำกัด 8 ท่านเท่านั้น!!!

ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน

ข้อตกลงและเงื่อนไข

กรุณาอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายการคืนเงิน

 1. ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินหากมีการยกเลิกการสมัคร โดยจะทำการคืนเงินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  • คืนเงินเป็นจำนวน 70% ของราคาที่ได้สมัครไว้ หากมีการยกเลิกการสมัครภายในวันที่ 4 มกราคม 2566 หรือ
  • คืนเงินเป็นจำนวน 50% ของราคาที่ได้สมัครไว้ หากมีการยกเลิกการสมัครภายในวันที่ 19 มกราคม 2566 หรือ
  • ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ สำหรับการยกเลิกการสมัครภายหลังจากวันที่ 19 มกราคม 2566
 2. ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินหากมีการยกเลิกการจัดงาน โดยจะทำการคืนเงินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  • คืนเงินทั้งหมดเต็มจำนวนตามราคาที่ได้สมัครไว้ หากมีการยกเลิกการจัดงานก่อนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

 

Facebook Comments

Details

Start:
February 3 @ 3:30 pm
End:
March 7 @ 3:30 pm
Cost:
THB69,000
Event Categories:
,
Event Tags:
, , , , , , ,

Organizer

Yoga Reborn

Venue

Sabai Sabai Chiang Mai
Plubplueng Soi Alley, Chiang Mai, Mueang Chiang Mai District
Chiang Mai, Chiang Mai 50300 Thailand
+ Google Map
Phone
053213234
View Venue Website

Comments are closed.