Functional Flow Yoga Online with Ed

Functional Flow Yoga Online with Ed

เมื่อเราเลือกที่จะฝึกโยคะอาสนะให้สอดคล้องกับกลไกการทำงานของร่างกายของเราเองมากกว่าที่จะฝืนใช้ร่างกายไปตกแต่งอาสนะให้สวยงาม เราจะพบว่าเราได้ใช้ร่างกายอย่างเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน เราจะรักและทะนุถนอมร่างกายของเรามากขึ้นด้วย และในที่สุดทั้งร่างกายและอาสนะจะงดงามไปพร้อม ๆ กัน

Functional Flow เป็นการฝึกวินยาสะโยคะที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับกลไกของข้อต่อต่าง ๆ ในร่างกาย ผสมผสานทั้งการเคลื่อนไหวและการค้างท่าเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆ ได้อย่างสมดุล

Functional Flow Yoga Online เป็นชั้นเรียนโยคะออนไลน์จำนวน 10 คลาส คลาสละประมาณ 1 ชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ฝึกทั่วไปตั้งแต่ผู้ที่เริ่มฝึกมาได้สักพักไปจนถึงผู้ที่มีประสบการณ์การฝึกมานาน โดยจะค่อย ๆ เสริมสร้างพื้นฐานที่ผู้ฝึกมีอยู่แล้วให้แน่น ก่อนจะค่อย ๆ พัฒนาไปสู่การฝึกที่มีความท้าทายมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงคลาสสุดท้าย ทำให้ผู้ฝึกสามารถฝึกตามและเรียนรู้ไปด้วยได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยในแต่ละคลาสจะมีการพัฒนาการฝึกไปสู่อาสนะเฉพาะที่แตกต่างกันไป

 1. Standing Bow

เริ่มกันที่อาสนะพื้นฐานต่าง ๆ ผสมผสานการเคลื่อนไหวง่าย ๆ ที่ช่วยเปิด Hip Flexors และ Hamstring รวมทั้งการเปิดไหล่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ท่า Standing Bow

 1. Half Moon

เพิ่มทิศทางการเคลื่อนไหวของข้อต่อสะโพกและการค้างท่าให้มากขึ้น เพื่อช่วยเสริมการเปิดสะโพกไปพร้อมกับเสริมสร้างกำลังสะโพกและขาสำหรับการฝึกท่า Half Moon

 1. Twisted Triangle

เรียนรู้เรื่องการบิดลำตัวผ่านการเคลื่อนไหวและใช้งานร่างกายส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ร่างกายจดจำวิธีการบิดที่ได้ผล และสามารถนำไปสู่การฝึกท่า Twisted Triangle ได้

 1. Mermaid

เปิดสะโพกในระดับที่ลึกมากขึ้นด้วยรูปแบบการเคลื่อนไหวและการค้างท่าที่ได้ผลดี รวมไปถึงการเปิดไหล่ให้มากพอสำหรับการฝึกท่า Mermaid

 1. Camel

เรียนรู้การฝึกท่าแอ่นหลังในระดับพื้นฐานด้วยการฝึกท่า Camel โดยเน้นการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกสันหลัง การเหยียดยืดกล้ามเนื้อ Hip Flexors และการเคลื่อนไหวที่ช่วยให้เปิดไหล่ได้ดีขึ้น

 1. Monkey

ก้าวเข้าสู่การฝึกในระดับที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นด้วยการฝึกท่า Monkey ที่ต้องอาศัยความยืดหยุ่นของทั้ง Hip Flexors และ Hamstring ในระดับที่ลึกกว่าเดิม

 1. Twisted Flying Splits

เพิ่มความท้าทายให้กับการบิดลำตัวด้วยการฝึกท่า Twisted Flying Splits ที่ต้องอาศัยความแข็งแรงมากกว่าเดิม แต่ยังคงรักษาพื้นฐานของการบิดลำตัวเอาไว้ให้ได้ในขณะที่ลอยอยู่เหนือพื้น

 1. Compass

เปิดสะโพกไปในระดับที่ซับซ้อนกว่าเดิมด้วยการฝึกท่า Compass โดยยังคงใช้การเคลื่อนไหวแบบเดิมผสมผสานกับอาสนะใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้เปิดสะโพกและ Hamstring ได้ดียิ่งขึ้น

 1. Wheel

เริ่มก้าวเข้าสู่การฝึกท่าแอ่นหลังที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นด้วยการฝึกท่า Wheel ที่ต้องอาศัยความแข็งแรงของกระดูกสันหลัง อีกทั้งยังเพิ่มการเคลื่อนไหวและท่าเหยียดยืดที่จะช่วยให้เปิดไหล่ได้ลึกกว่าที่เคย

 1. Forearmstand

ท้าทายตัวเองด้วยการฝึกท่ากลับหัวอย่าง Forearmstand ที่นอกจากความแข็งแรงของแกนกลางหรือแขนและไหล่แล้ว ยังต้องอาศัยความยืดหยุ่นของหลายส่วนร่วมด้วย ซึ่งคลาสสุดท้ายนี้เราจะวอร์มกันอย่างครบถ้วน

ทั้ง 10 คลาสถูกออกแบบให้ครอบคลุมการใช้งานข้อต่อหลัก ๆ และกระดูกสันหลังอย่างครบถ้วน ช่วยเสริมสร้างทั้งความแข็งแรงและเพิ่มความยืดหยุ่นควบคู่กันไป ทำให้การฝึก Functional Flow มีความสมดุลทั่วทั้งระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ส่งเสริมการทำงานของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดให้เต็มประสิทธิภาพ และยังเป็นการต่อเติมศักยภาพการฝึกอาสนะไปสู่ระดับที่ลึกยิ่งขึ้นได้เป็นอย่างดี

รูปแบบคลาส

ฝึกออนไลน์ผ่านทาง Facebook Group ของเพจ Ed Namchai โดยสามารถกลับมาฝึกซ้ำได้เรื่อย ๆ ไม่ลบวิดีโอออกจากกลุ่ม

ราคา

1,700 บาท

สมัครได้ที่

Line ID: @ednamchai

Facebook: Ed Namchai

ข้อตกลง

 1. สมาชิกได้อ่านและ เข้าใจ และตกลงยอมรับราคา ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรออนไลน์ Functional Flow Yogaก่อนที่จะชำระเงินค่าสมัคร และจะไม่ขอคืนเงินค่าสมัคร ในกรณีของสมาชิกที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี สมาชิกตกลงและรับรองว่า สมาชิกได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินค่าสมัครแล้ว
 2. สมาชิกจะไม่จัดทำ และ/หรือเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในประการใด ๆ และ/หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ หลักสูตรออนไลน์ Functional Flow Yoga ในประการใด ๆ
 3. สมาชิกจะไม่นำเนื้อหา ภาพประกอบ สื่อการสอน ของหลักสูตรออนไลน์ Functional Flow Yoga ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อ และ/หรือเผยแพร่ในประการใด ๆ
 4. สมาชิกสามารถใช้บริการของหลักสูตรออนไลน์ Functional Flow Yoga ได้เพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเองเท่านั้น สมาชิกไม่สามารถมอบสิทธิการใช้บริการของหลักสูตรออนไลน์ Functional Flow Yoga ไปให้บุคคลอื่นใดใช้ และ/หรือใช้ร่วมได้
 5. สมาชิกยืนยันว่าข้อมูลที่ใช้ในการสมัครเป็นข้อมูลจริงของสมาชิก หากมีความจำเป็นต้องยืนยันตัวตน หลักสูตรออนไลน์ Functional Flow Yoga ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ผู้ที่ยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้น
Functional Flow Yoga with Ed