Tag: ตรีกรกาญโยคะ

Advanced Asana Workshop with Kru Ed Namchai

Advanced Asana Workshop with Kru Ed Namchai

ต่อยอดการฝึกอาสนะไปสู่ระดับที่สูงขึ้นด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายทั้งในเชิงกายภาพและพลังงานภายในในระดับที่ลึกซึ้ง ทำความเข้าใจการทำงานขององค์ประกอบต่าง ๆ ในร่างกาย ทำความรู้จักกับปราณและการเคลื่อนที่ของพลังงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ในร่างกาย และดึงพลังงานเหล่านั้นให้เปล่งประกายออกมาเป็นอาสนะอันงดงาม

Functional Vinyasa Workshop with Ed Namchai at ตรีกรกาญโยคะ 4 - 5 Aug 2018

Functional Vinyasa Workshop with Ed Namchai @ ตรีกรกาญโยคะ

Functional Vinyasa คือการฝึกวินยาสะโยคะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกลไกการทำงานของร่างกาย เวิร์กช็อปนี้จะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์การฝึกโยคะผ่านการเคลื่อนไหวและท่าทางที่ถูกร้อยเรียงอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องกับการกลไกการทำงานของร่างกาย หลอมรวมทุกหลักการและเทคนิคลงสู่การฝึกอาสนะเบื้องต้นไปจนถึงขั้นสูง เพื่อยกระดับการฝึกฝนไปสู่ความเป็นอิสระ ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และมุ่งสู่ความสมดุล

Spine Workshop with Ed Namchai

Spine Workshop with Ed Namchai

กระดูกสันหลังเป็นทั้งเสาหลักของโครงสร้างร่างกาย เป็นแหล่งรวมของเส้นประสาท และเป็นช่องทางหลักของพลังงานก่อนจะกระจายถ่ายเทไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ‘SPINE WORKSHOP’ จะพาไปสำรวจความสัมพันธ์ของกระดูกสันหลังกับโครงสร้างร่างกายส่วนต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวร่างกายจากที่เคยแยกส่วนให้กลับมาสอดคล้องและส่งเสริมกัน เปิดช่องทางพลังงานหลักให้ปราณเคลื่อนได้คล่อง รวมทั้งนำเทคนิคต่าง ๆ มาปรับใช้กับอาสนะผ่านการฝึกวินยาสะโยคะอย่างปลอดภัยและสนุกสนาน