Tag: Ardha Matsyendrasana

เปิดสะโพกไม่จำเป็นต้องใช้ท่า Pigeon เสมอไป

เปิดสะโพกไม่จำเป็นต้องใช้ท่า Pigeon เสมอไป

เวลาที่เราต้องการจะเปิดสะโพกเรามักจะนึกถึงท่า Pigeon ก่อนเป็นท่าแรก ๆ ทั้งที่จริง ๆ แล้วอาจไม่จำเป็นต้องใช้ท่านี้เลยก็ได้ เหตุผลหนึ่งก็เป็นเพราะ Pigeon เป็นท่าที่มีโอกาสบาดเจ็บและมีข้อควรระวังอยู่มากในการฝึก ซึ่งก็มีอาสนะอื่นที่ได้ผลใกล้เคียงกันแต่ปลอดภัยมากกว่าให้เราเลือกฝึกได้

Spine Twist บิดให้พลิ้ว

Spine Twist บิดให้พลิ้ว

Seated Spine Twist ก็เป็นอาสนะที่แม้แต่ผู้ฝึกที่มีประสบการณ์การฝึกมานานหลายปีแล้วก็ยังต้องฝึกต้องใช้ท่านี้กันอยู่ เนื่องจากเป็นท่าที่ช่วยคลายและปรับสมดุลกระดูกสันหลังได้ดี เหมาะจะทำตอนท้าย ๆ คลาสเพื่อผ่อนคลายหลังก่อนจะพักในท่าศพ