Tag: Arm Balance

เก็บสะบัก! เก็บซี่โครง! ใช้กล้ามเนื้อมัดไหน?

เก็บสะบัก! เก็บซี่โครง! ใช้กล้ามเนื้อมัดไหน?

อธิบายง่าย ๆ เก็บซี่โครงก็คืออย่าให้ซี่โครง (ส่วนใหญ่มักเป็นซี่โครงล่าง) ทิ่มเนื้อจนปูดออกมาจนเห็นชัดเจนจากภายนอก ส่วนเก็บสะบักก็คล้าย ๆ กัน เพียงแต่จากภายนอกจะมองออกยากกว่าซี่โครงสักหน่อย แต่ก็คือระวังอย่าให้สะบักมันแบะหรือบานออกมาจากแผ่นหลัง