Tag: Asana Secret

Asana Secret with Kru Ed Namchai

Asana Secret with Kru Ed Namchai

เรียนรู้และเข้าใจกลไกการทำงานของร่างกายให้ลึกซึ้งมากยิ้งขึ้น เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดต่าง ๆ ในการฝึกอาสนะกับครูเอ็ดในเวิร์กช็อปสุดพิเศษ ASANA SECRET เวิร์กช็อปที่ครูเอ็ดอยากชวนมาฝึกโยคะในรูปแบบวินยาสะ พร้อมสอดแทรกเทคนิคลับและความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะทำให้การฝึกอาสนะพัฒนาไปได้ไกลกว่าที่เคย

Asana Secret with Kru Ed Namchai

Asana Secret with Kru Ed Namchai

เรียนรู้และเข้าใจกลไกการทำงานของร่างกายให้ลึกซึ้งมากยิ้งขึ้น เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดต่าง ๆ ในการฝึกอาสนะกับครูเอ็ดในเวิร์กช็อปสุดพิเศษ ASANA SECRET เวิร์กช็อปที่ครูเอ็ดอยากชวนมาฝึกโยคะในรูปแบบวินยาสะ พร้อมสอดแทรกเทคนิคลับและความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะทำให้การฝึกอาสนะพัฒนาไปได้ไกลกว่าที่เคย