Tag: Ed Namchai

Advanced Asana Training with Ed – Phuket 2022

Advanced Asana Training with Ed – Phuket 2022

อาสนะขั้นสูงต่าง ๆ ก็เช่นกัน Advanced Asana Training เป็นหลักสูตรที่จะต่อยอดการฝึกอาสนะไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ครอบคลุมทุกความท้าทายและความซับซ้อนของการฝึกในทุกหมวดหมู่อาสนะ

Summer Yoga Vacation with Ed & Funn in Phuket

Summer Yoga Vacation with Ed & Funn in Phuket

เติมเต็มวันหยุดพักผ่อนกลางปีของคุณด้วยโปรแกรมโยคะรีทรีทกับครูเอ็ดและครูฝัน ณ สปารีสอร์ทสุขภาพที่ดีที่สุดในภูเก็ต Suuko Wellness and Spa Resort

Essential Anatomy of Yoga with Ed – Phuket 2022

Essential Anatomy of Yoga with Ed – Phuket 2022

พัฒนาการฝึกให้ก้าวหน้าขึ้นได้ด้วยการรู้จักร่างกายตัวเองให้มากกว่าเดิม หลักสูตรนี้จะแนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กลไกการหายใจ และระบบประสาทของมนุษย์ในส่วนที่มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจการทำงานของร่างกายมนุษย์ในขณะฝึกอาสนะและปราณายามะ

Yoga Immersion with Ed – Phuket 2022

Yoga Immersion with Ed – Phuket 2022

เลื่อนขั้นจากการเป็นนักเรียนคนขยันสู่การเป็นผู้รอบรู้เรื่องโยคะด้วยหลักสูตร Yoga Immersion ที่จะช่วยต่อยอดความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการฝึกโยคะไปให้ไกลกว่าเดิม

200-Hour YOGA REBORN Vinyasa Teacher Training with Ed & Jib in Phuket

200-Hour YOGA REBORN Vinyasa Teacher Training with Ed & Jib in Phuket

คอร์สครูวินยาสะโยคะจาก Yoga Reborn 200 ชั่วโมงกับครูเอ็ดและครูจิ๊บ ฝึกโยคะไปด้วยกันกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศอันสุขสงบและปลอดภัยของสปารีสอร์ทสุขภาพที่ดีที่สุดในภูเก็ต Suuko Wellness & Spa Resort

Essential Anatomy of Yoga with Ed Namchai – Rayong 2022

Essential Anatomy of Yoga with Ed Namchai – Rayong 2022

พัฒนาการฝึกให้ก้าวหน้าขึ้นได้ด้วยการรู้จักร่างกายตัวเองให้มากกว่าเดิม หลักสูตรนี้จะแนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กลไกการหายใจ และระบบประสาทของมนุษย์ในส่วนที่มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจการทำงานของร่างกายมนุษย์ในขณะฝึกอาสนะและปราณายามะ

Advanced Asana Training with Ed Namchai – Rayong 2022

Advanced Asana Training with Ed Namchai – Rayong 2022

ทักษะต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกฝนกันได้ หากเราเข้าใจกลไกการเรียนรู้ของสมองและร่างกายอย่างลึกซึ้งและฝึกฝนไปในแนวทางที่สอดคล้องกับกลไกนั้น อาสนะขั้นสูงต่าง ๆ ก็เช่นกัน Advanced Asana Training เป็นหลักสูตรที่จะต่อยอดการฝึกอาสนะไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ครอบคลุมทุกความท้าทายและความซับซ้อนของการฝึกในทุกหมวดหมู่อาสนะ

Yoga Playshop with Ed & Jib: Shake ‘n’ Roll

Yoga Playshop with Ed & Jib: Shake ‘n’ Roll

Yoga practice can be playful and informative at the same time. YOGA PLAYSHOP is a playground where you learn about your body, movement and asana using senses of explorer, experimenter and adventurer. Join Ed and Jib, unroll your mat and let your inner childhood play and learn.

Yoga Immersion with Ed Namchai – Rayong 2022

Yoga Immersion with Ed Namchai – Rayong 2022

เลื่อนขั้นจากการเป็นนักเรียนคนขยันสู่การเป็นผู้รอบรู้เรื่องโยคะด้วยหลักสูตร Yoga Immersion ที่จะช่วยต่อยอดความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการฝึกโยคะไปให้ไกลกว่าเดิม

200-Hour YOGA REBORN Vinyasa Teacher Training with Ed Namchai – Rayong 2022

200-Hour YOGA REBORN Vinyasa Teacher Training with Ed Namchai – Rayong 2022

คอร์สครูวินยาสะโยคะจาก Yoga Reborn (Yoga Alliance’s Registered Yoga School) ที่จะทำให้คุณรู้จักโยคะมากยิ่งขึ้น พัฒนาการฝึกของคุณไปให้ไกลกว่าเดิม และเตรียมความพร้อมสู่การการเป็นครูสอนโยคะ กับครูเอ็ด – ครูโยคะสายวินยาสะระดับแชมป์โลกจากรายการ International Yoga Championship ในปี 2015 กับประสบการณ์โยคะกว่า 15 ปีที่พร้อมถ่ายทอดให้กับว่าที่ครูโยคะรุ่นใหม่