Tag: Extended Triangle

Triangle Pose ใครก็ฝึกได้

Triangle Pose ใครก็ฝึกได้

แม้จะเป็นอาสนะระดับต้น แต่ก็ยังมีผู้ฝึกระดับสูงอีกมากมายที่ยังมีปัญหากับท่านี้อยู่ ดังนั้น Triangle Pose จึงมักจะยังคงปรากฏอยู่ในคลาสโยคะในทุกระดับขั้น และอาสนะนี้ก็ยังท้าทายเราอยู่เสมอโดยไม่เกี่ยงว่าเราจะฝึกมานานกี่ปีแล้วก็ตาม