Tag: Forward Bend

สิ่งที่สำคัญกว่าการเอื้อมมือไปจับเท้าใน Head-to-Knee Pose

สิ่งที่สำคัญกว่าการเอื้อมมือไปจับเท้าใน Head-to-Knee Pose

กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือ Hamstring เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อมัดที่น่าจะตึงสุด ๆ สำหรับใครหลายคน และในโยคะก็มีอาสนะมากมายหลายท่าที่สามารถเลือกใช้เพื่อการเหยียดยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนี้ได้ ซึ่ง Head-to-Knee Pose หรือ Janusirsasana ก็เป็นหนึ่งในท่าที่หลายคนนึกถึงกันเป็นอันดับต้น ๆ

ปรับเปลี่ยนอีกสักนิด Pyramid Pose

ปรับเปลี่ยนอีกสักนิด Pyramid Pose

อันที่จริงมีหลายอาสนะที่เหยียดยืด Hamstring ได้ดี แต่สิ่งที่ทำให้ Pyramid Pose โดดเด่นกว่าท่าอื่น ๆ คือการที่มันเป็นท่ายืนและเป็นท่าที่ยืด Hamstring ทีละข้าง การทำทีละข้างทำให้เราสามารถเหยียดยืดได้อย่างเจาะจงไปที่กล้ามเนื้อข้างที่เราต้องการได้มากขึ้น ส่วนการที่เป็นท่ายืนก็ทำให้เราสามารถจัดปรับท่าได้มากกว่าท่านั่ง

แยกร่าง รวมร่าง Marichayasana A

แยกร่าง รวมร่าง Marichayasana A

ดูเผิน ๆ เหมือนนั่งขดตัวเฉย ๆ ไม่น่าจะใช่ท่าที่โหดร้ายอะไรมากมาย แต่ในความเป็นจริงแล้ว Marichayasana A เป็นทั้งท่าก้มตัว บิดลำตัว เปิดสะโพก ยืดต้นขาด้านหลัง และยังมีการพันแขนอีกด้วย

Standing Forward Bend: ยืดขาหรือยืดหลัง?

Standing Forward Bend: ยืดขาหรือยืดหลัง?

Forward Bend บางท่าที่เหมาะกับการยืดหลัง บางท่าเหมาะกับการยืดขา บางท่าเหมาะกับการเปิดสะโพก แต่ละท่าเป็น Forward Bend เหมือนกันแต่ก็มีวัตถุประสงค์เจาะจงที่แตกต่างกันไป