Tag: Garudasana

เปิดสะโพกไม่จำเป็นต้องใช้ท่า Pigeon เสมอไป

เปิดสะโพกไม่จำเป็นต้องใช้ท่า Pigeon เสมอไป

เวลาที่เราต้องการจะเปิดสะโพกเรามักจะนึกถึงท่า Pigeon ก่อนเป็นท่าแรก ๆ ทั้งที่จริง ๆ แล้วอาจไม่จำเป็นต้องใช้ท่านี้เลยก็ได้ เหตุผลหนึ่งก็เป็นเพราะ Pigeon เป็นท่าที่มีโอกาสบาดเจ็บและมีข้อควรระวังอยู่มากในการฝึก ซึ่งก็มีอาสนะอื่นที่ได้ผลใกล้เคียงกันแต่ปลอดภัยมากกว่าให้เราเลือกฝึกได้

Eagle Pose เปิดข้อต่อทั่วร่าง

Eagle Pose เปิดข้อต่อทั่วร่าง

ถ้าให้เลือกสักอาสนะหนึ่งที่สามารถเปิดข้อต่อหลัก ๆ ของร่างกายได้ทั่วถึงมากที่สุดก็คงต้องยกให้ท่า Eagle Pose หรือ Garudasana เพราะเป็นท่าเดียวที่เปิดได้หมดทั้งไหล่ ข้อศอก ข้อมือ สะโพก เข่า และข้อเท้า