Tag: Janusirsasana

สิ่งที่สำคัญกว่าการเอื้อมมือไปจับเท้าใน Head-to-Knee Pose

สิ่งที่สำคัญกว่าการเอื้อมมือไปจับเท้าใน Head-to-Knee Pose

กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือ Hamstring เป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อมัดที่น่าจะตึงสุด ๆ สำหรับใครหลายคน และในโยคะก็มีอาสนะมากมายหลายท่าที่สามารถเลือกใช้เพื่อการเหยียดยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนี้ได้ ซึ่ง Head-to-Knee Pose หรือ Janusirsasana ก็เป็นหนึ่งในท่าที่หลายคนนึกถึงกันเป็นอันดับต้น ๆ