Tag: Locust Pose

เสริมกำลังให้กล้ามเนื้อหลัง

เสริมกำลังให้กล้ามเนื้อหลัง

การฝึกโยคะมีส่วนช่วยให้เรามีบุคลิกท่าทางที่ดีขึ้นได้ ความดีความชอบในข้อนี้ส่วนหนึ่งก็คงต้องยกให้ท่า Backbend ต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ Erector Spinae นั่นเอง เพราะ Erector Spinae เป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยให้เราสามารถยืนหลังตรง อกผายไหล่ผึ่ง

Locust Pose แบบค่อยเป็นค่อยไป

Locust Pose แบบค่อยเป็นค่อยไป

ความตึงของ Hamstring ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องค่อย ๆ ดูแลแก้ไขกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่มี Hamstring ที่ตึงเท่านั้น แต่ยังเป็นกล้ามเนื้อที่ขาดความแข็งแรงอีกด้วย เรียกได้ว่ายืดก็ยากแถมแรงยังไม่มีอีกต่างหาก Hamstring จึงเป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อที่สุขภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไรนักสำหรับคนส่วนใหญ่