Tag: Pancha Mahabhuta

ธาตุทั้ง 5 กับการฝึกโยคะ

ธาตุทั้ง 5 กับการฝึกโยคะ

ในหฐโยคะเองก็มีมุมมองในเรื่องของการรักษาสมดุลของพลังงานและสสารในกาย เราสามารถฝึกโยคะอาสนะโดยอาศัยมุมมองเรื่องธาตุทั้ง 5 มาพัฒนาการฝึกของเราไปสู่ระดับที่ละเอียดลึกซึ้งได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการฝึกอยู่บนหนทางที่ครอบคลุมครบทุกองค์ประกอบที่นำพาไปสู่ความสมดุลได้ในที่สุด