Tag: Parsvakonasana

ที่ว่า “ไหล่ติด” มันติดที่อะไร?

ที่ว่า “ไหล่ติด” มันติดที่อะไร?

ความตึงของ Lat จะทำให้เรารู้สึกติดขัดในทุกท่าที่มีการยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ นั่นทำให้คนที่มี Lat แข็งตึงมีปัญหาในการฝึกท่าแอ่นหลังและท่ากลับหัวหลาย ๆ ท่า เพราะอาสนะในสองหมวดหมู่นี้มักจะต้องยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ

Side Angle: ยึดแล้วยืด

Side Angle: ยึดแล้วยืด

บ่อยครั้งที่ในคลาสผมมองเห็น Side Angle Pose แบบเบี้ยว ๆ ทรุด ๆ สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ควรจะเป็นมันไปกันคนละทิศละทาง ขาหน้าควรจะงอกลับเหยียดจนเกือบตรง แต่ขาหลังที่ควรจะตรงกลับหงิกงอ อกที่ควรจะเปิดขึ้นฟ้าก็คว่ำลงดิน แขนที่ควรจะแนบหูก็แบะไปอยู่หลังหู พอแก้ไขจุดหนึ่งได้ก็มีความบิดเบี้ยวอันใหม่โผล่ขึ้นมาที่จุดอื่นอีก ส่วนการหายใจก็ดูอึดอัดไปหมด

เราได้อะไรจาก Side Bend?

เราได้อะไรจาก Side Bend?

ดูเหมือนว่าเราฝึกโยคะให้ร่างกายเราไม่เท่าเทียมกัน

คลาสโยคะโดยทั่วไปมักจะพูดถึงเรื่องการเหยียดยืดลำตัวด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างไม่เท่ากัน อาสนะในหมวดหมู่ท่าแอ่นหลังหรือ Backbend และท่าก้มตัวหรือ Forward Bend มีอยู่มากมาย แต่เรากลับไม่ค่อยได้ฝึกอาสนะท่าเอียงข้างหรือ Side Bend มากนัก หากจะให้ยกตัวอย่าง Side Bend เราจะนึกออกแค่ไม่กี่ท่า