Tag: Shoulder Opener

Eagle Pose เปิดข้อต่อทั่วร่าง

Eagle Pose เปิดข้อต่อทั่วร่าง

ถ้าให้เลือกสักอาสนะหนึ่งที่สามารถเปิดข้อต่อหลัก ๆ ของร่างกายได้ทั่วถึงมากที่สุดก็คงต้องยกให้ท่า Eagle Pose หรือ Garudasana เพราะเป็นท่าเดียวที่เปิดได้หมดทั้งไหล่ ข้อศอก ข้อมือ สะโพก เข่า และข้อเท้า