Tag: Standing Forward Bend

Standing Forward Bend: ยืดขาหรือยืดหลัง?

Standing Forward Bend: ยืดขาหรือยืดหลัง?

Forward Bend บางท่าที่เหมาะกับการยืดหลัง บางท่าเหมาะกับการยืดขา บางท่าเหมาะกับการเปิดสะโพก แต่ละท่าเป็น Forward Bend เหมือนกันแต่ก็มีวัตถุประสงค์เจาะจงที่แตกต่างกันไป

กล้ามเนื้อคอ: เรื่องไม่เล็กของกล้ามเนื้อมัดเล็ก

กล้ามเนื้อคอ: เรื่องไม่เล็กของกล้ามเนื้อมัดเล็ก

สังคมก้มหน้าทำให้เราคอบ่าไหล่ตึง พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์นาน ๆ ขับรถนาน ๆ หรือแม้แต่ขณะที่กำลังอ่านบทความนี้บนโทรศัพท์มือถืออยู่ แน่ใจหรือว่าเราอยู่ในท่าทางการอ่านที่เหมาะสมถูกสุขลักษณะ ลองสังเกตดูว่าตอนนี้ศีรษะเราถ่วงไปด้านหน้าหรือไม่ หรือมีการบีบกดที่ด้านหลังท้ายทอยอยู่หรือเปล่า