Tag: Yoga Anatomy

ที่ว่า “ไหล่ติด” มันติดที่อะไร?

ที่ว่า “ไหล่ติด” มันติดที่อะไร?

ความตึงของ Lat จะทำให้เรารู้สึกติดขัดในทุกท่าที่มีการยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ นั่นทำให้คนที่มี Lat แข็งตึงมีปัญหาในการฝึกท่าแอ่นหลังและท่ากลับหัวหลาย ๆ ท่า เพราะอาสนะในสองหมวดหมู่นี้มักจะต้องยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ

Essential Anatomy of Yoga with Ed

Essential Anatomy of Yoga with Ed

หลักสูตรนี้จะแนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กลไกการหายใจ และระบบประสาทของมนุษย์ในส่วนที่มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจการทำงานของร่างกายมนุษย์ในขณะฝึกอาสนะและปราณายามะ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกโยคะอาสนะให้สอดคล้องไปกับกลไกการทำงานของร่างกาย เพื่อให้เราสามารถพัฒนาการฝึกฝนได้โดยมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อยที่สุด

เก็บสะบัก! เก็บซี่โครง! ใช้กล้ามเนื้อมัดไหน?

เก็บสะบัก! เก็บซี่โครง! ใช้กล้ามเนื้อมัดไหน?

อธิบายง่าย ๆ เก็บซี่โครงก็คืออย่าให้ซี่โครง (ส่วนใหญ่มักเป็นซี่โครงล่าง) ทิ่มเนื้อจนปูดออกมาจนเห็นชัดเจนจากภายนอก ส่วนเก็บสะบักก็คล้าย ๆ กัน เพียงแต่จากภายนอกจะมองออกยากกว่าซี่โครงสักหน่อย แต่ก็คือระวังอย่าให้สะบักมันแบะหรือบานออกมาจากแผ่นหลัง

เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องให้ถูกมัด

เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องให้ถูกมัด

แม้จะบอกว่าเจาะจงพูดถึงเฉพาะกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วก็ตาม แต่กล้ามเนื้อหน้าท้องก็ยังมีทั้งด้านหน้าและด้านข้าง ด้านนอกและด้านใน พูดให้ครบก็คือมีกล้ามเนื้อหลัก ๆ อยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 มัด