Tag: Yoga Workshop

Backbend & Beyond with Kru Ed Namchai

Backbend & Beyond with Kru Ed Namchai

เวิร์กช็อป ‘BACKBEND & BEYOND’ จะพาเราไปสำรวจร่างกายและระบบพลังชีวิตหรือปราณของเราเองผ่านมุมมองทางกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่และพลังงาน นำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ มาปรับใช้กับอาสนะ Backbend ต่าง ๆ ผ่านการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับร่างกายและการเคลื่อนไหว และทำให้การฝึกเป็นไปด้วยความปลอดภัยและสนุกสนาน เพราะ Backbend ไม่ใช่แค่เรื่องของความยืดหยุ่น แต่เป็นผลลัพธ์จากการฝึกฝนอย่างถูกวิธีและการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง

Unwind with Ed Namchai

Unwind with Ed Namchai

In ‘UNWIND’, you are going to ease those conflicts by learning how to open more space in some certain parts of body to increase more possibility to get into those poses. On the other hand, you are going to understand and modify the pose to better suit your body as well.

Advanced Asana Workshop with Kru Ed Namchai

Advanced Asana Workshop with Kru Ed Namchai

ต่อยอดการฝึกอาสนะไปสู่ระดับที่สูงขึ้นด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายทั้งในเชิงกายภาพและพลังงานภายในในระดับที่ลึกซึ้ง ทำความเข้าใจการทำงานขององค์ประกอบต่าง ๆ ในร่างกาย ทำความรู้จักกับปราณและการเคลื่อนที่ของพลังงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ในร่างกาย และดึงพลังงานเหล่านั้นให้เปล่งประกายออกมาเป็นอาสนะอันงดงาม

Asana Lab: Workshop with Kru Ed Namchai

Asana Lab: Workshop with Kru Ed Namchai

Asana Lab เป็นการใช้โยคะอาสนะในการทำความเข้าใจกลไกการทำงานของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแขนขาและกระดูกสันหลังโดยใช้การทดลองและการฝึกปฏิบัติที่เข้าใจง่าย ก่อนที่จะต่อยอดไปสู่การฝึกอาสนะที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างปลอดภัย

Functional Vinyasa Workshop with Kru Ed Namchai

Functional Vinyasa Workshop with Kru Ed Namchai

Functional Vinyasa Yoga คือการฝึกวินยาสะโยคะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกลไกการทำงานของร่างกาย เวิร์กช็อปนี้จะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์การฝึกโยคะผ่านการเคลื่อนไหวและท่าทางที่ถูกร้อยเรียงอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องกับการกลไกการทำงานของร่างกาย

Unwind: Yoga Workshop with Ed Namchai

Unwind: Yoga Workshop with Ed Namchai

ความติดขัดในการฝึกอาสนะต่าง ๆ มักเกิดจากความพยายามยัดร่างกายเข้าไปในท่านั้น ๆ มากเกินไป ในเวิร์กช็อป ‘UNWIND’ เราจะมาคลี่คลายข้อติดขัดนั้นด้วยการเรียนรู้ที่จะเปิดพื้นที่ว่างในจุดต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการเข้าสู่ท่า ทำความเข้าใจอาสนะและปรับเปลี่ยนอาสนะให้เหมาะกับร่างกายของเรามากขึ้น รวมทั้งเปิดมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับร่างกายและอาสนะ เพื่อให้เราสามารถพัฒนาการฝึกได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนได้รับประโยชน์สูงสุดจากทุก ๆ อาสนะที่เราทำ

Asana & Beyond with Ed Namchai

Asana & Beyond with Ed Namchai

‘ASANA & BEYOND’ will let you explore your physical body and go deeper under your skin to discover your internal energy system through the lens of functional and energetic anatomy. You are going to practice posture, movement, breath work and meditation in order to keep every layers of your body in good condition to guarantee your balanced and healthy life.

Functional Vinyasa Yoga Workshop

Functional Vinyasa Yoga Workshop

Functional Vinyasa Yoga คือการฝึกวินยาสะโยคะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกลไกการทำงานของร่างกาย เวิร์กช็อปนี้จะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์การฝึกโยคะผ่านการเคลื่อนไหวและท่าทางที่ถูกร้อยเรียงอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องกับการกลไกการทำงานของร่างกาย หลอมรวมทุกหลักการและเทคนิคลงสู่การฝึกอาสนะเบื้องต้นไปจนถึงขั้นสูง เพื่อยกระดับการฝึกฝนไปสู่ความเป็นอิสระ ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และมุ่งสู่ความสมดุล

Asana & Beyond with Kru Ed Namchai

Asana & Beyond with Kru Ed Namchai

เวิร์กช็อป ASANA & BEYOND จะพาคุณไปสำรวจร่างกายทั้งในเชิงกายภาพและดำดิ่งลงไปใต้ผิวหนังเพื่อค้นพบระบบพลังงานภายในของตัวเองผ่านมุมมองทางด้านกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่และพลังงาน ฝึกฝนทั้งอาสนะ การเคลื่อนไหว การฝึกการหายใจ และการฝึกเจริญสติ เพื่อสร้างสมดุลและสุขภาพที่ดีในทุกระดับชั้นของร่างกาย