The 5 Vayus

 

The 5 Vayus

If you have ever seen a girl lightly floating up into Handstand, or a guy gently dropping down into Wheel without any discomfort; those are the results of well-organized flow of prana. It is the most basic element of living things. It is a force we received as a birthright. And it flows through the body enabling every cells to live, internal systems to function, muscles and bones to move, and brain to think.

‘The 5 Vayus’ introduces to you the five major currents of prana. They regulate different areas of body and empower different activities. You will learn how to be attentive to your prana, direct its flow through the use of bandha, and keep it active through the practice of asana and pranayama. This will not only improve your yoga practice, but also make you feel well conditioned and balance. And that is why you love to return to the mat and keep up your regular practice.

เคยสงสัยหรือไม่ว่าผู้หญิงตัวเล็ก ๆ แต่ทำไมยกตัวขึ้นสู่ท่าแฮนด์สแตนด์ได้สบาย ๆ หรือผู้ชายตัวโตแต่สามารถแอ่นหลังลงมาเป็นท่ากงล้อได้อย่างนุ่มนวล นั่นเป็นเพราะความสามารถในการควบคุมกระแสของปราณได้เป็นอย่างดี ปราณเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ปราณเป็นสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่เกิด ปราณแล่นไปทั่วร่างกายเพื่อให้ชีวิตกับทุกเซลส์ ทำให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานเป็นปกติ ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกเคลื่อนไหวได้ และทำให้สมองสามารถคิดได้

“5 วายุ” จะพาคุณไปรู้จักกับกระแสของปราณหลัก ๆ 5 รูปแบบ แต่ละวายุควบคุมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและขับเคลื่อนกิจกรรมมากมายแตกต่างกันไป ทำความรู้จักกับปราณของตัวเอง กำกับการไหลเวียนของปราณโดยใช้พันธะ และฝึกอาสนะและปราณายามะที่จะปลุกให้ปราณตื่นตัว ไม่ใช่แค่เพียงให้เราฝึกโยคะได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสมดุลให้กับกายและจิต และนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรารักที่จะกลับมาสู่การฝึกฝนบนผืนเสื่ออยู่เสมอ

Prana Vayu

Fri 26 May 2017, 6.00 – 8.00 PM

Experience the fundamental vital force which is concentrated in heart and lungs area and governs the respiration and reception. Prana Vayu is an inward and upward moving energy, allows you to take in everything from air to food, sound to vision, and idea to experience. We are going to awake Prana Vayu using a full spectrum vinyasa sequence to create strength, alignment, and activation through the upper body. Boosting your ability to take in positive energy that affects every aspects of life.

ปราณาวายุคือพลังชีวิตรูปแบบพื้นฐานที่กำกับบริเวณปอดและหัวใจ ควบคุมการหายใจและสัมผัสรับรู้ต่าง ๆ ปราณาวายุเป็นกระแสพลังงานที่เคลื่อนเข้าสู่ภายในและเคลื่อนขึ้นด้านบน กำกับดูแลสิ่งต่าง ๆ ที่เรารับเข้าสู่ร่างกาย ตั้งแต่อากาศจนถึงอาหาร เสียงและภาพ หรือแม้แต่ความคิดและประสบการณ์ ปลุกพลังปราณาวายุด้วยชุดท่าวินยาสะแบบครบเครื่องที่จะช่วยในการจัดวางร่างกายส่วนบนเพื่อสร้างพลังและความแข็งแรง รวมทั้งยังเพิ่มพลังทางบวกที่จะส่งผลต่อชีวิตในทุก ๆ ด้าน

Apana Vayu

Sat 27 May 2017, 10.00 AM – 12.00 PM

Discover your strength, confidence and the sense of purpose through the way you activate the Apana Vayu. Explore the area of your pelvis, the seat of Apana, down through the legs. Move and position them to affect this descending vayu through the practice of standing poses and hip opener. Direct your prana downward and outward to feel your root and create the stability. Keep your body clean physically and mentally by developing the strong Apana.

ค้นพบความแข็งแกร่ง ความเชื่อมั่น และความตั้งใจด้วยการปลุกกระแสของอปานาวายุ สำรวจที่ตั้งของอปานาอันได้แก่เชิงกรานลงไปถึงขา เคลื่อนไหวและจัดตำแหน่งขาและสะโพกเพื่อให้ปราณเคลื่อนได้อย่างคล่องแคล่วด้วยการฝึกท่ายืนและท่าเปิดสะโพกแบบต่าง ๆ กำกับปราณให้เคลื่อนลงด้านล่างและออกสู่ภายนอกเพื่อให้รู้สึกถึงการหยั่งรากลึกอย่างมั่นคง อีกทั้งยังเป็นการกำจัดของเสียทั้งทางกายและใจออกไปด้วยการพัฒนาให้อปานาของเราเปี่ยมพลัง

Samana Vayu

Sat 27 May 2017, 1.30 – 3.30 PM

Unite the upward and downward vayus at the navel center to establish the strong power house of your body, the Samana. This vayu absorbs and processes energy from breathing, food, perceptions and experiences. Strengthen your Samana through a well-designed vinyasa sequence focusing on core strength, forward bend and twist. Cultivate the conscious control over your navel center which is essential to hatha yoga as a hub of energy and vitality.

หลอมรวมวายุที่เคลื่อนขึ้นและลงให้เป็นหนึ่ง และกำกับให้ปราณตั้งมั่นอยู่ที่แกนกลางอันเป็นศูนย์พลังงานของร่างกาย หรือฐานที่ตั้งของสะมานา สะมานาวายุทำหน้าที่ซึมซับและประมวลพลังงานที่ได้จากการหายใจ อาหาร สัมผัสรับรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ เพิ่มพลังสะมานาด้วยการฝึกชุดท่าวินยาสะที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับแกนกลางลำตัว ท่าก้มตัว และท่าบิดตัวต่าง ๆ ฝึกฝนให้รู้ตัวตลอดเวลาขณะควบคุมศูนย์กลางของร่างกายอันเป็นแหล่งสำคัญของพลังชีวิต

Udana Vayu

Sun 28 May 2017, 10.00 AM – 12.00 PM

Cultivate the higher state of awareness, stand tall, and be joyous and strong-willed by the awakening of Udana Vayu. This upward moving energy rules the throat center, governing our speech and growth. Since it is an ascending force; we will flow through a well-balanced asana sequence directing energy to the head, neck and upper back. Toward the end we will work on inversion as a tool to refine the mind and body into a higher awareness, conducive to deep relaxation.

ยกระดับความตระหนักรู้ ยืนหยัดให้ได้อย่างมั่นคง มุ่งมั่นและเบิกบานด้วยการปลุกพลังอุดานา อุดานาวายุคือกระแสของปราณที่เคลื่อนขึ้นด้านบนและกำกับดูแลบริเวณลำคอ ทำหน้าที่ควบคุมการสื่อสารและการเติบโต เพิ่มพลังให้กับอุดานาวายุด้วยการฝึกชุดท่าที่นำส่งปราณไปยังศีรษะ คอ และหลังส่วนบน ก่อนจะปิดท้ายด้วยการฝึกท่ากลับหัวเพื่อขัดเกลากายและจิตไปสู่สภาวะที่เปี่ยมสติ และนำไปสู่การผ่อนคลายอย่างลึกซึ้งในที่สุด

Vyana Vayu

Sun 28 May 2017, 1.30 – 3.30 PM

Feel the expansive and pervasive force by activating the Vyana Vayu, the vayu that active in limbs and regulate the movement from the core to the periphery. Distribute energy outward to the arms and legs while still connect with core energy through the vinyasa sequence of full body movement with awareness. Experience the true freedom in various backbend poses where you will discover the meaning of being heart-opened.

สัมผัสประสบการณ์ของกระแสพลังงานงานที่แผ่ซ่านไปรอบทิศด้วยการปลุกเร้าวิยะนาวายุ วายุที่ไหลเวียนอยู่ในระยางค์และควบคุมการเคลื่อนไหวจากแกนกลางออกสู่รอบนอก กระจายพลังงานออกสู่แขนขา ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งการเชื่อมต่อกับศูนย์กลางด้วยการฝึกชุดท่าวินยาสะที่เปิดโอกาสให้ทุกส่วนของร่างกายได้เคลื่อนไหวอย่างมีสติ ค้นพบอิสรภาพในการฝึกท่าแอ่นหลังแบบต่าง ๆ ที่จะทำให้เข้าใจความหมายของการเปิดใจที่แท้จริง

Bilingual Workshop English – Thai

เวิร์กช็อปสองภาษา อังกฤษ – ไทย

All levels are welcome to join

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกระดับการฝึก

May the Life Force be with You!

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - Fri, May 26, 2017 - Sun, May 28, 2017
6:00 pm - 8:00 pm

Location
Yoga Elements

Price
1 Session: THB 800/950, 1 Day: THB 1,500/1,650, 2 Days: THB 3,000/3,200, All Sessions: THB 3,500/3,850 *YES Member/Non-YES Member