Tag: YRVTT200

200-Hour YOGA REBORN Vinyasa Teacher Training – Bangkok 2022

200-Hour YOGA REBORN Vinyasa Teacher Training – Bangkok 2022

YRVTT200 คือหลักสูตรการฝึกและการสอนวินยาสะโยคะ 200 ชั่วโมงเต็มตามมาตรฐานสากลขององค์กร Yoga Alliance ในหลักสูตรนี้คุณจะได้พบกับ 6 โมดูลการฝึกที่จะทำให้คุณได้รับองค์ความรู้พื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับโยคะ เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับการฝึกฝน และเปลี่ยนแปลงคุณจากผู้ฝึกโยคะทั่วไปไปเป็นครูโยคะที่เพียบพร้อมด้วยความรู้และทักษะขั้นสูง

Asana & Beyond with Ed Namchai

Asana & Beyond with Ed Namchai

Asana & Beyond จะพาคุณไปสำรวจร่างกายทั้งในเชิงกายภาพและดำดิ่งลงไปใต้ผิวหนังเพื่อค้นพบชั้นของพลังงาน อารมณ์ ปัญญา และจิตวิญญาณ

Yoga Literature Then and Now with Jib – Phuket 2022

Yoga Literature Then and Now with Jib – Phuket 2022

ศึกษาการฝึกโยคะตั้งแต่ดั้งเดิมไปจนยุคดิจิตอล 5 วันเต็มเพื่อปูรากฐานที่มั่นคงให้กับการฝึกของตัวคุณเอง เรียนรู้วิธีทั้งเก่าและใหม่ในการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งสุขภาพกาย พลังชีวิต อารมณ์ ความคิด และจิตวิญญาณ

Advanced Asana Training with Ed – Phuket 2022

Advanced Asana Training with Ed – Phuket 2022

อาสนะขั้นสูงต่าง ๆ ก็เช่นกัน Advanced Asana Training เป็นหลักสูตรที่จะต่อยอดการฝึกอาสนะไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ครอบคลุมทุกความท้าทายและความซับซ้อนของการฝึกในทุกหมวดหมู่อาสนะ

Essential Anatomy of Yoga with Ed – Phuket 2022

Essential Anatomy of Yoga with Ed – Phuket 2022

พัฒนาการฝึกให้ก้าวหน้าขึ้นได้ด้วยการรู้จักร่างกายตัวเองให้มากกว่าเดิม หลักสูตรนี้จะแนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กลไกการหายใจ และระบบประสาทของมนุษย์ในส่วนที่มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจการทำงานของร่างกายมนุษย์ในขณะฝึกอาสนะและปราณายามะ

Yoga Immersion with Ed – Phuket 2022

Yoga Immersion with Ed – Phuket 2022

เลื่อนขั้นจากการเป็นนักเรียนคนขยันสู่การเป็นผู้รอบรู้เรื่องโยคะด้วยหลักสูตร Yoga Immersion ที่จะช่วยต่อยอดความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการฝึกโยคะไปให้ไกลกว่าเดิม

200-Hour YOGA REBORN Vinyasa Teacher Training with Ed & Jib in Phuket

200-Hour YOGA REBORN Vinyasa Teacher Training with Ed & Jib in Phuket

คอร์สครูวินยาสะโยคะจาก Yoga Reborn 200 ชั่วโมงกับครูเอ็ดและครูจิ๊บ ฝึกโยคะไปด้วยกันกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ในสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศอันสุขสงบและปลอดภัยของสปารีสอร์ทสุขภาพที่ดีที่สุดในภูเก็ต Suuko Wellness & Spa Resort

Essential Anatomy of Yoga with Ed Namchai – Rayong 2022

Essential Anatomy of Yoga with Ed Namchai – Rayong 2022

พัฒนาการฝึกให้ก้าวหน้าขึ้นได้ด้วยการรู้จักร่างกายตัวเองให้มากกว่าเดิม หลักสูตรนี้จะแนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กลไกการหายใจ และระบบประสาทของมนุษย์ในส่วนที่มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจการทำงานของร่างกายมนุษย์ในขณะฝึกอาสนะและปราณายามะ

Advanced Asana Training with Ed Namchai – Rayong 2022

Advanced Asana Training with Ed Namchai – Rayong 2022

ทักษะต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกฝนกันได้ หากเราเข้าใจกลไกการเรียนรู้ของสมองและร่างกายอย่างลึกซึ้งและฝึกฝนไปในแนวทางที่สอดคล้องกับกลไกนั้น อาสนะขั้นสูงต่าง ๆ ก็เช่นกัน Advanced Asana Training เป็นหลักสูตรที่จะต่อยอดการฝึกอาสนะไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ครอบคลุมทุกความท้าทายและความซับซ้อนของการฝึกในทุกหมวดหมู่อาสนะ

Yoga Immersion with Ed Namchai – Rayong 2022

Yoga Immersion with Ed Namchai – Rayong 2022

เลื่อนขั้นจากการเป็นนักเรียนคนขยันสู่การเป็นผู้รอบรู้เรื่องโยคะด้วยหลักสูตร Yoga Immersion ที่จะช่วยต่อยอดความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการฝึกโยคะไปให้ไกลกว่าเดิม