Tag: ครูเอ็ด

200-Hour ‘YOGA REBORN’ Teacher Training

200-Hour ‘YOGA REBORN’ Teacher Training

YRTT200 คือหลักสูตร 200 ชั่วโมงเต็มตามมาตรฐานสากลขององค์กร Yoga Alliance ในหลักสูตรนี้คุณจะได้รับองค์ความรู้พื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับโยคะ เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับการฝึกฝน และเปลี่ยนแปลงคุณจากผู้ฝึกโยคะทั่วไปไปเป็นครูโยคะที่เพียบพร้อมด้วยความรู้และทักษะขั้นสูง

Backbend & Beyond with Ed & Ball

Backbend & Beyond with Ed & Ball

สำรวจร่างกายทั้งในเชิงกายภาพและดำดิ่งลงไปใต้ผิวหนังเพื่อค้นพบระบบพลังงานภายในของเราเองผ่านมุมมองทางกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่และพลังงาน นำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ มาปรับใช้กับอาสนะ Backbend ต่าง ๆ ผ่านการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับร่างกาย การเคลื่อนไหว และแบบฝึกการหายใจ เพื่อสร้างสมดุลในทุกระดับชั้นของร่างกาย

Functional Vinyasa Yoga Workshop with Ed Namchai

Functional Vinyasa Yoga Workshop with Ed Namchai

Functional Vinyasa คือการฝึกวินยาสะโยคะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกลไกการทำงานของร่างกาย เวิร์กช็อปนี้จะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์การฝึกโยคะผ่านการเคลื่อนไหวและท่าทางที่ถูกร้อยเรียงอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องกับกลไกการทำงานของร่างกาย หลอมรวมทุกหลักการและเทคนิคลงสู่การฝึกอาสนะเบื้องต้นไปจนถึงขั้นสูง เพื่อยกระดับการฝึกฝนไปสู่ความเป็นอิสระ ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และมุ่งสู่ความสมดุล

Functional Vinyasa Yoga Workshop with Ed Namchai

Functional Vinyasa Yoga Workshop with Ed Namchai

Functional Vinyasa คือการฝึกวินยาสะโยคะที่สอดคล้องสัมพันธ์กับกลไกการทำงานของร่างกาย เวิร์กช็อปนี้จะพาไปสัมผัสกับประสบการณ์การฝึกโยคะผ่านการเคลื่อนไหวและท่าทางที่ถูกร้อยเรียงอย่างพิถีพิถันให้สอดคล้องกับการกลไกการทำงานของร่างกาย หลอมรวมทุกหลักการและเทคนิคลงสู่การฝึกอาสนะเบื้องต้นไปจนถึงขั้นสูง เพื่อยกระดับการฝึกฝนไปสู่ความเป็นอิสระ ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และมุ่งสู่ความสมดุล

Backbend & Beyond with Kru Ed Namchai

Backbend & Beyond with Kru Ed Namchai

เวิร์กช็อป ‘BACKBEND & BEYOND’ จะพาเราไปสำรวจร่างกายและระบบพลังชีวิตหรือปราณของเราเองผ่านมุมมองทางกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่และพลังงาน นำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ มาปรับใช้กับอาสนะ Backbend ต่าง ๆ ผ่านการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับร่างกายและการเคลื่อนไหว และทำให้การฝึกเป็นไปด้วยความปลอดภัยและสนุกสนาน เพราะ Backbend ไม่ใช่แค่เรื่องของความยืดหยุ่น แต่เป็นผลลัพธ์จากการฝึกฝนอย่างถูกวิธีและการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง

Unwind with Ed Namchai

Unwind with Ed Namchai

In ‘UNWIND’, you are going to ease those conflicts by learning how to open more space in some certain parts of body to increase more possibility to get into those poses. On the other hand, you are going to understand and modify the pose to better suit your body as well.

Advanced Asana Workshop with Kru Ed Namchai

Advanced Asana Workshop with Kru Ed Namchai

ต่อยอดการฝึกอาสนะไปสู่ระดับที่สูงขึ้นด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายทั้งในเชิงกายภาพและพลังงานภายในในระดับที่ลึกซึ้ง ทำความเข้าใจการทำงานขององค์ประกอบต่าง ๆ ในร่างกาย ทำความรู้จักกับปราณและการเคลื่อนที่ของพลังงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ในร่างกาย และดึงพลังงานเหล่านั้นให้เปล่งประกายออกมาเป็นอาสนะอันงดงาม

Asana Lab: Workshop with Kru Ed Namchai

Asana Lab: Workshop with Kru Ed Namchai

Asana Lab เป็นการใช้โยคะอาสนะในการทำความเข้าใจกลไกการทำงานของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแขนขาและกระดูกสันหลังโดยใช้การทดลองและการฝึกปฏิบัติที่เข้าใจง่าย ก่อนที่จะต่อยอดไปสู่การฝึกอาสนะที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างปลอดภัย

Essential Anatomy of Yoga with Ed

Essential Anatomy of Yoga with Ed

หลักสูตรนี้จะแนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กลไกการหายใจ และระบบประสาทของมนุษย์ในส่วนที่มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจการทำงานของร่างกายมนุษย์ในขณะฝึกอาสนะและปราณายามะ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกโยคะอาสนะให้สอดคล้องไปกับกลไกการทำงานของร่างกาย เพื่อให้เราสามารถพัฒนาการฝึกฝนได้โดยมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อยที่สุด

Asana & Beyond with Ed Namchai

Asana & Beyond with Ed Namchai

‘ASANA & BEYOND’ will let you explore your physical body and go deeper under your skin to discover your internal energy system through the lens of functional and energetic anatomy. You are going to practice posture, movement, breath work and meditation in order to keep every layers of your body in good condition to guarantee your balanced and healthy life.